Välkommen till Hovdala/Ravlunda Fiskevårdsförening

Följande fiskebestämmelser gäller för våra vatten
Fiskesäsongen för ädelfisk är 1/1 - 30/9
Familjemedlemmar må fiska i sällskap med medlem. En gäst må medföras. Fångad fisk gäller per medlem.

För Ravlunda gäller:

Minimimått Verkaån och Julebodaån är för öring 50 cm (gäller all öring) mindre fiskar måste återsättas oavsett skada.
Max antal fiskar är 2 st per dag max 10 st per år. (Protokoll 2002-01-29 §13)
Antalet fiskare är max 6 st per dag. Anmälan om fiskedag (rekomenderas att Du själv bokar tid i "Kalender") och fångstrapport till sekreteraren.

För Hässleholm gäller:

Minimimåttet i Hovdalaån norr Hammarmölledamm till Finjasjön är för öring 50 cm (gäller all öring) mindre fiskar måste återsättas oavsett skada.
Minimimåttet för övriga vatten i Hovdala är 25 cm (Protokoll 2002-01-29 §13) här gäller också att alla mindre fiskar skall återsläppas oavsett skada.
Minimimåttet för kräftor är 10 cm
I Hovdalaån söder om Hammarmölledamm (mot Brönnestad) är det endast tillåtet med hullingslösa krokar.(Protokoll 2009-01-22 §10)

Max antal fiskar per år är 10 st. (Protokoll 2002-01-29 §13)

Max antal kräftor är två tjog.(Protokoll 2008-01-24 §12a)

©Hovdala/Ravlunda fiskevårdsförening Webdesign Janne Anderstedt   BankGiro 5093-4132  

 

Sponsorer


 

 

 

 

 


Besök oss på Facebook

 


Länkar


Finjasjöns fiskevårdsförening


lstLäs om fiskebestämmelser m.m.


Fiskeregler