Hässleholms Garnisons Fiskevårdsförening

Medlemsinformation.

Medlemsbrev nr 1

Vill med detta brev försöka att ge lite information till samtliga medlemmar i föreningen. Ersätter inte hemsidan utan endast ett komplement till denna.
Adressen till hemsidan är fortfarande enligt nedan.
http://web.telia.com/~u45125837/ Hemsidan är uppdaterad med nya sidor, titta under menyn ”Övrigt” ”Nyheter”.
Det skall förhoppningsvis komma ut ett par nyhetsbrev om året, när det är händelser som behöver aktualiseras.
Detta brev går även ut till medlemmar som inte har någon kontakt via Internet.

Björn Claesson i fisketagen nere vid Werkaån.

Styrelsens informationskanal till samtliga medlemmar.

Årgång 1 nummer 1 11/3 2007

Textruta: Kräftfiskepremiären är den 10/8 2007 kl 1700

Före kräftfiskepremiären skall årensningen gå av stapeln och det blir ca två veckor före premiären. Stefan Björk kommer här att hålla i detta och avsikten är att först lotta fiskeplatserna, sedan rensar var och en sin egen plats. Uppgifter om tid kommer senare.

Om du vill ta bort ditt namn från vår utskickslista klickar du här.

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till janne.anderstedt@telia.com eller ring 0451-49138

Buren lyfts.

Textruta: OBS viktig information OBS

Höstmöte den 4/10 2007

Textruta: Arbetsdagen den 21/4 delas upp i tre grupper. 
Grupp Yngsjö, Stefan Björk håller här i arbetet.
Grupp Hovdala, här är CAK Nilsson arbetsledare, Stellan Ingemarsson bistår med traktor.
Grupp Ravlunda, Ulf Wickman arbetsleder här nere.
För att kunna planera arbetet förväntar jag mig att samtliga svarar följande: vilken grupp som är aktuell eller meddelar att man inte kan deltaga. Svar senast den 31/3 07. Går att klicka på aktuell grupp, eller enligt nedan.
Textruta: Arbetsdag den 21/4 Hovdala och båtplatsen i Yngsjö. 
I början av maj på Ravlunda.
Textruta: Svaret till sekreteraren skall innehålla vilken grupp som är aktuell, ”Grupp Yngsjö”, ”Grupp Hovdala” eller ”Grupp Ravlunda” eller att du inte har möjlighet deltaga. Saknar Du Internet ring Janne Anderstedt tel: 0705449138.

Planeras fisketur i Öresund  där vi hyr någon av Rååbåtarna. Har varit uppehåll några år då intresset för havsfisket svalnade, men nu satsar vi på det igen. Fisketuren beräknas vara i november eller december. Vi återkommer med dag och tid i samband med kallelsen till höstmötet.

Textruta: Fisketur i Öresund.

Höstmötet är den 4/10 klockan 1800 i jaktvårdsföreningens klubbstuga vid P41 på Hovdala, för karta se hemsidan  under ”Aktiviteter”, ”Kommande”.

Minimimåttet för öring norr om Hammarmölledamm (från dammen till Finjasjön) och i Tormestorpsån är 50 cm. Söder om Hammarmölledamm (i dammen och ån mot Brönnestad) är måttet 25 cm.