Hässleholms Garnisons Fiskevårdsförening

Medlemsinformation.

Medlemsbrev nr 2

Vill med detta brev försöka att ge lite information till samtliga medlemmar i föreningen. Ersätter inte hemsidan utan endast ett komplement till denna.
Adressen till hemsidan är fortfarande enligt nedan.
http://web.telia.com/~u45125837/
Detta brev går även ut till medlemmar som inte har något Internet.

Styrelsens informationskanal till samtliga medlemmar.

Årgång 2 nummer 1 19/4 2008

Textruta: Flugfiske Harasjömåla den 18/5 2008

Flugfiske i flugströmmen. För vidare information se föreningens hemsida under ”Aktiviteter” ”Kommande”. Passa på att få en trevlig upplevelse i Flugströmmen, är Du ovan kan det även erbjudas hjälp. Utrustning finns att låna.

OBS anmälningstiden går ut den 23/4 OBS kort datum.

Om du vill ta bort ditt namn från vår utskickslista klickar du här.

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till janne.anderstedt@telia.com eller ring 0451-49138

Fångstbestämmelser

Textruta: Kräftfiskepremiären 8/8 2008 kl 1700

Höstmöte den 2/10 2008

Textruta: Liksom förra året kommer Stefan Björk att hålla i arrangemangen unt kräftfisket. Fiskekvoten på kräftor är sänkt från tre tjog till två(2) tjog. Vidare information sänds ut senare i år, i god tid för premiären.
Textruta: Arbetsdag och lottning av fångstplatser för kräftfiskarna enl. senare bestämmelser. Samling vid Hovdala slott.
Textruta: Båtplatsen i Yngsjö är nu blott ett minne.
Båten ligger nu på ett båtsläp (max hastighet 80 km). Båten måste genomgå en viss renovering. Förhoppningsvis ska det ske i vår. Även fortsatt uppställning av släpet undersöks vi har lite problem att finna en bra uppställningsplats har Du några tips om detta kontakta oss gärna, Björn Claesson, CAK Nilsson eller Janne Anderstedt. Meningen är att båten ska vara lätt at komma åt.

Även i år planerar vi fisketur i Öresund  där vi hyr någon av Rååbåtarna. Fisketuren beräknas vara i november eller december. Vi återkommer med dag och tid i samband med kallelsen till höstmötet.

Textruta: Fisketur i Öresund.

Höstmötet är den 2/10 klockan 1800 i jaktvårdsföreningens klubbstuga vid P41 på Hovdala, för karta se hemsidan  under ”Aktiviteter”, ”Kommande”.

Minimimåttet för öring norr om Hammarmölledamm (från dammen till Finjasjön) och i Tormestorpsån är 50 cm. Söder om Hammarmölledamm (i dammen och ån mot Brönnestad) är måttet 25 cm.

Namnbyte

Föreningen byter i höst namn till Hovdala/Ravlunda Fiskevårdsförenig. Förkortat blir det HRFvf och inloggningen på föringssidorna på hemsidan blir hrfvf med samma lösenord som tidigare. De nya stadgarna finns att läsa på medlemssidorna.

För att fiska i Almaån måste fiskekort medföras. Fiskekorten utfärdas av ”Almaåns övre fiskevårdsområde”. Det finns ett antal kort att låna och dessa finns hos sekreteraren Janne Anderstedt.

Textruta: Fisket i Almaån