Medlemsbrev nr 3

Vill med detta brev försöka att ge lite information till samtliga medlemmar i föreningen. Ersätter inte hemsidan utan endast ett komplement till denna.
Adressen till hemsidan är fortfarande enligt nedan.
http://hrfvf.net
Detta brev går även ut till medlemmar som inte har Internet.

Styrelsens informationskanal till samtliga medlemmar.

Årgång 2 nummer 2 18/10 2008

Textruta: Kölistan. Består för tillfälligt av 8 st.

För att inte de som befinner sig på kölistan ska känna sig bortglömda, får dessa delta i föreningens aktiviteter, under samma premisser som anhöriga till medlemmar. D.v.s. de erbjuds att delta i mån av plats och mot en viss ersättning som bestäms vid varje tillfälle.

Om du vill ta bort ditt namn från vår utskickslista klickar du här.

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till janne.anderstedt@telia.com eller ring 0705-449138

Fångstbestämmelser

Årets kräftfiske blev överlag lyckat.

Årsmötet är den 22/1 2009

Medlemskorten börjar att ta form. Dessa kommer inte att skickas ut till medlemmarna utan skall hämtas personligen vid något av våra arrangemang eller möten. Enl. beslut på årsmöte. Protokoll 08 §15

Totalt fångades 1460 kräftor, kvoten är två tjog och det var 13 stycken som lyckades med detta. Bästa fiskesträckorna var tydligen närmast Hammarmölledamm.

Båt på trailer.
Båten ligger nu på ett båtsläp (max hastighet 80 km). Båten måste genomgå en viss renovering. Står uppställd på Österås idrottsplats. Vid lån kontakta Arne ”Oscar” Jönsson (eller Björn Anderstedt) som är vaktmästare på idrottsanläggningen. Motor och åror förvaras i särskilt utrymme.

Fisketuren i Öresund går av stapeln den 22/11 2008 . Vi hyr även i år båten Confident som går ut från Råå hamn. Sista anmälningsdagen är den 31/10 2008. Anmälan görs till Stefan Björk. stefanbjork@spray.se se särskild inbjudan.

Textruta: Fisketur i Öresund.

Årsmötet den 22/1 2009 kommer att vara på Hässleholmsgården, södra flygel kl 1800.

Minimimåttet för öring norr om Hammarmölledamm (från dammen till Finjasjön) och i Tormestorpsån är 50 cm. Söder om Hammarmölledamm (i dammen och ån mot Brönnestad) är måttet 25 cm.

Namnbyte

Föreningen heter numera

Hovdala/Ravlunda Fiskevårdsförenig. Förkortat blir det HRFvf

För att fiska i Almaån måste fiskekort medföras. Fiskerätts- bevisen utfärdas av ”Almaåns övre fiskevårdsområde”. Det finns ett antal kort att låna och dessa förvaras av sekreteraren Janne Anderstedt.

Textruta: Fisket i Almaån
Textruta: Det slarvas med att rapportera fångad fisk. Det ska anmälas till sekreteraren snarast efter fisket. Anmälan skall innehålla om var, hur och när samt längd och eller vikt. Även returnerad fisk ska rapporteras. 
Enklast att rapportera är att gå in på föreningens hemsida och fylla i rapporten som ligger i menyn ”Fiskerapport” och välja ”Fångstrapport”.

Medlemsinformation