Medlemsinformation.

Medlemsbrev nr 4

Vill med detta brev försöka att ge lite information till samtliga medlemmar i föreningen. Ersätter inte hemsidan utan endast ett komplement till denna.
Adressen till hemsidan är fortfarande enligt nedan.
http://hrfvf.net
Detta brev går även ut till medlemmar som inte har någon kontakt via Internet.

Utöver träffen nere på Ravlunda kommer föreningen att hyra Kristianstads sportfiskeklubbs vatten vid Brostorp en dag i vår. Här går det fiska både med fluga och spinn, så det borde passa de flesta medlemmarna. Vi kommer även i år att arrangera Öresundsfiske, en dag i slutet av november eller början av december.

Styrelsens informationskanal till samtliga medlemmar.

Årgång 3 nummer 1  12/2 2009

Textruta: Informationsträff och arbetsdag på Ravlunda

Den 17 maj arrangerar föreningen en träff nere på Ravlunda för att informera om Verkaån och Julebodaån. Vi promenerar vid åarna och kanske grillar lite korv vid den av Rolf Nilssons iordningställda rastplatsen. PROGRAM: Vi träffas kl 10 nere vid parkeringen vid vägen mot Haväng. 10—11 tar vi en promenad längs Verkaån för att titta på gränser och se vad som ev. bör rensas, tid för kaffepaus. 11—13 rensar vi ån. Därefter dags för korvgrillning. Föreningen bjuder. 14—15 tar vi en liten promenad  vid Julebodaån. Tag med verktyg för lite åränsning.

Om du vill ta bort ditt namn från vår utskickslista klickar du här.

Har du frågor eller kommentarer? Skicka e-post till janne.anderstedt@telia.com eller ring 0451-49138

Föreningens höstmöte är den 8/10 2009 på Hässleholmsgården.

Årsmötet 2010 är den 28/1 även den på Hässleholmsgården.

Textruta: Utökad fiskesträcka i Verkaån
Textruta: Vi har nu även fiskesträckan från Örakaret ner till havet dock undantaget en bit vid Skepparpsgården. Se grönmarkerat område på kartan. Att tänka på. När Du parkerar bilen nere vid den av föreningen iordningställda parkeringen tänk på att inte parkera så att grinden blockeras. Bonden måste komma till att utfodra djuren. En tydligare karta finns på hemsidan.

Statens fastighetsverk håller nu på att utarbeta ett kontrakt med förening, så vi kan använda åsträckningen runt Hovdala slott.  SFV har varit i kontakt med våran hyresvärd på Hovdala (HIBAB) och förhört sig om oss och det hade blivit ett positivt svar från dem. HIBAB ser mycket positivt på vår verksamhet ute på Hovdala.

Textruta: Fisket vid Hovdala slott

Minimimåttet för öring norr om Hammarmölledamm (från dammen till Finjasjön) och i Tormestorpsån är 50 cm. Söder om Hammarmölledamm (i dammen och ån mot Brönnestad) är måttet 25 cm.

Textruta: Det slarvas med att rapportera fångad fisk. Det ska anmälas till sekreteraren snarast efter fisket. Anmälan skall innehålla om var, hur och när samt längd och eller vikt. Även returnerad fisk ska rapporteras. Enklast att rapportera är att gå in på föreningens hemsida och fylla i rapporten som ligger i menyn ”Fiskerapport” och välja ”Fångstrapport”.

Fångstbestämmelser

Textruta: Planerade aktiviteter
Textruta: Fisket på Hovdala

Fisket i Hovdalaån och Tormestorpsån ska i fortsättningen bedrivas med hullingslösa krokar. (Se protokoll från årsmötet 09 §10) Tänk på att Du lätt kan trycka till hullingen med en tång så slipper man byta krokar.